Urządzenia do odczytu i analizy

DLD

DLD® Wide Range

dld-sr_01
DLD Dalekiego Zasięgu to zaawansowane urządzenie, którego zadaniem jest zdalne, bezprzewodowe pobierania danych z pamięci tachografu jak i z karty kierowcy. Przesył danych odbywa się za pomocą GPRS dzięki karcie SIM, zainstalowaną w urządzeniu.
Dzięki współpracującemu oprogramowaniu, z pozycji komputera biurowego możemy pobierać dane z DLD w dowolnej chwili, bądź ustawić okresy pobrań. Dane te będą pobierane również w czasie jazdy co dodatkowo ułatwia proces odczytu danych. W przypadku okresowych pobrań dane będą automatycznie pobierane wg wskazanego okresu czasu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy się nie obawiać przypadku stwierdzenia braku wymaganych danych.

Ponadto, DLD WR stanowi bazę hardware’ową pod oprogramowanie VDO Drive Time.

Współpraca z tachografami:

 • DTCO 1381 (współpraca od wersji 1.3)
 • STONERIDGE SE5000

DLD® Short Range

Dzięki rozwiązaniu DLD krótkiego zasięgu, jak również przy wykorzystaniu bezprzewodowej sieci WLAN, pobieranie danych odbywa się z ogromną łatwością. Wystarczy aby pojazd znajdował się w zasięgu Państwa sieci WLAN przez krótki okres, a dane zarówno z karty kierowcy jak i z tachografu zostaną zarchiwizowane automatycznie na Państwa komputerze. Dodatkowo wykorzystanie zdalnego menadżera TCO umożliwi planowanie terminów odczytów danych dla jeszcze większego komfortu pobierania danych. Dodatkowym atutem systemu DLD short range jest brak opłat w czasie jego eksploatowania.


 

DLK Pro Family®

dlk-pro-klucz-do-tachografu
Dzięki swojej wydajności, niezawodności oraz prostocie obsługi urządzenie z rodziny DLK jest genialnym rozwiązaniem dla firm transportowych. Urządzenia DLK spełniają wymogi dotyczące regularnego pobierania danych z kart kierowców, tachografów cyfrowych oraz dają możliwość wizualizacji czasu pracy kierowcy wraz z przypomnieniami o odczytach danych.

Klucze VDO posiadają 24-miesięczną gwarancję oraz stałe wsparcie przedstawiciela producenta.

DLK Pro Download Key

Urządzenie spełnia wymogi Rozporządzenia Komisji (UE)dotyczącej:

 • regularnego pobierania danych z kart kierowcy (co 28 dni)
 • regularnego pobierania danych z tachografu cyfrowego (co 90 dni)

Zalety:

 • kolorowy, dotykowy wyświetlacz 2,2”
 • zintegrowany czytnik kart chipowych
 • slot dla kart SD
 • 6-pinowy interface do pobierania danych z tachografu oraz USB
 • 29 języków
 • bateria typu akumulator
 • dodatkowa dioda LED dla wyświetlania statusu pobierania, oraz sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu procesu pobierania
 • pobieranie danych w formacie DDD
 • możliwość ustawienia opcji pobierania danych z tachografu cyfrowego (czynności, prędkość, zdarzenia i usterki, dane techniczne)
 • przypomnienia o pobieraniu danych z karty kierowcy/tachografu cyfrowego

Specyfikacja techniczna:

 • USB 2.0
 • Pamięć 2GB (około 6000 odczytów)

 

DLK Pro Download Key-Compact (EE)

(urządzenie dedykowane dla firm, które posiadają do 10 kierowców oraz do 5 pojazdów)

Wykrywa naruszenia Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz manipulacje (aplikacja).

Urządzenie spełnia wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) dotyczącej:

 • regularnego pobierania danych z kart kierowcy (co 28 dni)
 • regularnego pobierania danych z tachografu cyfrowego (co 90 dni)

Zalety:

 • kolorowy, dotykowy wyświetlacz 2,2”
 • zintegrowany czytnik kart chipowych
 • slot dla kart SD
 • 6-pinowy interface do pobierania danych z tachografu oraz USB
 • 29 języków
 • bateria typu akumulator
 • dodatkowa dioda LED dla wyświetlania statusu pobierania, oraz sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu procesu pobierania
 • pobieranie danych w formacie DDD
 • możliwość ustawienia opcji pobierania danych z tachografu cyfrowego (czynności, prędkość, zdarzenia i usterki, dane techniczne)
 • przypomnienia o pobieraniu danych z karty kierowcy/tachografu cyfrowego

Specyfikacja techniczna:

 • USB 2.0
 • pamięć 2GB (około 6000 odczytów)
 • aplikacja działa do 5. pojazdów i 10. kierowców

 

SmartLink®

vdo_smartlink-300x254
SmartLink DTCO za pośrednictwem bezprzewodowej komunikacji bluetooth pozwala na połączenie z urządzeniami elektronicznymi, takimi jak smartphone, tablet. Poprzez stałą komunikację SmartLink zlicza czas pracy kierowców, w oparciu o Rozporządzenie (WE) 561/2006, co pozwala kierowcy uniknąć nieświadomego przekroczenia norm czasu pracy oraz odpoczynków. Program zainstalowany na ww. urządzeniach ma za zadanie nie dopuścić do błędnych wyliczeń kierowcy, co w konsekwencji prowadzi do wysokich kar finansowych dla osób zarządzających, przedsiębiorców oraz kierowców.

Dzięki SMART LINK dokonasz analizy:

 • jazdy ciągłej
 • czasu do końca okresu jazdy ciągłej
 • czasu trwania następnego dziennego okresu jazdy
 • czasu trwania następnej pauzy
 • pozostałych rozszerzeń dziennego czasu jazdy (x2 w tygodniu)
 • pozostałych redukcji dziennego odpoczynku (x3 w tygodniu)
 • sumy czasu przed rozpoczęciem kolejnego okresu jazdy
 • pozostałego czasu do następnej przerwy na odpoczynek
 • pozostałego czasu do końca przerwy

Wyliczenia dziennych zdarzeń:

 • pozostały czas do następnego dziennego okresu odpoczynku
 • pozostały bieżący dzienny czas jazdy (9h, x2 – 10h)
 • czas trwania następnego dziennego odpoczynku (9h, 11h, 3h+9h)

Wyliczenia tygodniowych zdarzeń:

 • czas trwania następnego tygodniowego okresu odpoczynku
 • skumulowany czas jazdy w poprzednim i obecnym tygodniu
 • pozostały czas jazdy w bieżącym tygodniu
 • pozostały czas do następnego tygodniowego okresu odpoczynku
 • otwórz kompensacje w pierwszym tygodniu
 • otwórz kompensacje w drugim tygodniu
 • otwórz kompensacje w ostatnim tygodniu

Do najważniejszych zalet możemy również zaliczyć zdalne (funkcja dostępna od DTCO® 1.3):

 • wykonywanie wpisów manualnych w tachografie
 • wykonywanie wpisów krajów rozpoczęcia oraz zakończenia pracy
 • wykonywanie wpisów funkcji specjalnych OUT, PROM/KOLEJ
 • drukowanie dziennych okresów aktywności kierowcy/pojazdu
 • kontrolowanie aktualnego statusu oraz możliwość zmiany aktywności
 • współpraca z VDO COUNTER działa od wersji DTCO® 2.0a

Kalendarz kierowcy (funkcja dostępna od DTCO® 1.4)

Dzięki przydatnej funkcji możemy dokonywać archiwalnych zapisów:

 • ewidencji prowadzonych pojazdów
 • dystansu
 • wpisów kraju rozpoczęcia oraz zakończenia
 • czasu pracy
 • czasu odpoczynków