Oprogramowanie Tachospeed

Z wielką przyjemnością informujemy Panśtwa, że jesteśmy oficjalnym dystrybutorem oprogramowania Tachospeed.

Tachospeed jest programem służącym do automatycznego odczytywania czasu jazdy, odpoczynków, przerw i dyżurów z tachografów analogowych i cyfrowych oraz ogólnego czasu pracy kierowców dla PIP czy ITD.

Tachospeed umożliwia przechowywanie danych, odczytanych z tarczek lub danych z tachografu cyfrowego, w formie elektronicznej. Pozwala to na późniejsze przetwarzanie i analizę uzyskanych danych w wielu przekrojach, poprzez generowanie raportów. Utworzona baza danych może być filtrowana oraz sortowana według wielu dostępnych kryteriów, tj. według daty, nazwisk kierowców, numerów rejestracyjnych pojazdów oraz miejscowości wyjazdu i przyjazdu.

Program Tachospeed jest używany przez służby kontrolne, takie jak:

  • Policja;
  • Inspekcja Transportu Drogowego (ITD);
  • Izba Celna;
  • Straż Graniczna.

Integracja danych z wykresówek tachografu i z kart kierowców w programie Tachospeed zapewnia pełen obraz aktywności kierowców.