Prawo

Poniżej znajduję się lista ważnych dokumentów do pobrania.

Akty wykonawcze do Ustawy o tachografach

W Rządowym Centrum Legislacji pojawiły się projekty dwóch rozporządzeń:

Jednocześnie chcemy zwrócić Państwa uwagę, w szczególności na projekt rozporządzenia w sprawie badań tachografów przeprowadzanych na zlecenie służb kontrolnych.

Treść tabeli, mówiących o wysokości opłat za prowadzenie tych czynności, w sposób znaczący różni się od treści zawartej w poprzednim projekcie, przedstawionym w druku sejmowym nr 2458, strona 190.

Obecnie proponowane stawki są za niskie i nie wyczerpują wszystkich czynności związanych szczególnie z dostosowaniem tachografu do obowiązujących wymagań.